WebKOBIS ERP3 Kurumsal Yönetim Sistemi

WebKOBIS ERP3, web tabanlı bir ERP sistemi olarak bulut üzerinde çalışan,  özellikle üretim yapan küçük veya büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına Genişleyebilir KOBİ Yazılımı veya Entegre Kurumsal Çözüm olarak cevap vermektedir

Düşük Maliyetli, kiralama yolu ile ihtiyaca göre kurulup kullanılan bir yazılım olan WebKOBIS ERP3'ün ERP, CRM ve TİCARİ ana paketleri ihtiyacınıza göre entegre bir yapıda Planlama, Üretim Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Teklif Yönetimi, Satış Pazarlama, Stok Yönetimi gibi 35'in üzerinde yönetim modülüyle kapsamlı bir entegre kurumsal yönetim çözümü sunar.

Kobi Yazılımı veya Kurumsal Çözümünüz olarak  WebKOBIS ERP3 basit kullanım şekline rağmen kapsamlı veri yapısı sayesinde başka sistemlerin imkan vermediği işiniz içindeki bir çok operasyonel bilgiyi merkezi bir yapıda kayıt altına almanızı sağlarken işletmenizin kurumsallaşarak büyümesi için gerekli alt yapıyı oluşturur. 

  

 

Avantajları:

 • Düşük maliyetli Web tabanlı ispatlanmış teknolojisi sebebiyle ucuz ve sınırsız. 
 • Tasarım, Üretim, Satış, Pazarlama, Kalite yönetimi ve diğer operasyonel faliyetlerinizi kolaylıkla entegre hale getirebilirsiniz.
 • Baglantılarınızla iletişime tamamen entegre ve merkezi bir yapıda hakim olursunuz
 • İşinizin ve ihtiyaçlarınızın büyümesine paralel olarak kolayca TİCARİden, CRMe veya CRMden ERPye veya TICARIden ERPye geçiş yapabilir; sadece "bir düğmeyi açmak" kadar kolay bir şekilde merkezi sisteminize daha ileri işlevler ekleyebilirsiniz.
 • WebKOBIS SaaS lisansı kapsamında Sunucu, pahalı donanım, yazılım ve yedekleme çözümlerine gereksiniminiz olmaz. WebKOBIS sizin için bütünüyle hazır bir şekilde barındırılır!
 • WebKOBIS'in geniş standart yapısına ekleyeceğiniz Ek Modüller ile WebKOBIS'i ihtiyaçlarınıza daha uygun hale gelecek şekilde genişletebilirsiniz.
 • WebKOBIS'in Ek erişim modülleri ile kolayca B2B sistemi oluşturabilir; Müşteri ve  Tedarikcileriniz ile doğrdan iş ortamı oluşturabilir veya Saha Personeliniz için mobil erişim sistemi kurabilirsiniz.
 • WebKOBIS Sizi uzun süreli sözlesmelere zorlamaz. Hesaplar yıllıktır ve kullandiginiz sürece ödeme yaparsiniz. Uzun süreli sözleşme taleplerinizde size sunulan WebKOBIS avantajlarından yararlanabilirsiniz.
 • Datanız Sizindir.  Eğer WebKOBIS kullanmakdan vazgeçerseniz veribanınız size teslim edilir. Aslında kendi datanızı istediğiniz zaman indirebilirsiniz.

 

 • Özellikle Satınalma Üretim, Satış, Pazarlama ve Kalite yönetimi olmak üzere tüm operasyonunuzu tek bir sistem içinde eşgüdümlü hale getirirsiniz.
 • Çok sayıdaki grafik analizi ile ihtiyaç duyduğunuz kombinasyonda durum tablolarını (dashboard) oluşturabilirsiniz. 
 • WebKOBIS'in Rol Tabanli Güvenlik özelligi sayesinde, kuruluşunuzdaki hiyerarşiye göre veri erişimini denetlersiniz.
 • Dinamik Gelişmiş Sorgulama ile çapraz sorgulama yapabilir; datanızı analiz edebilirsiniz.
 • Raporlar, Grafikler  ve Panolar ile tüm operasyonunuzu analiz edebilir ve  ölçümleyebilirsiniz. 
 • WebKOBIS 8 önemli güvenlik mekanizmasıyla korunmaktadır. Örnek olarak WebKOBIS'e kullanıcı/IP adresleri tanımlayıp bu kullanıcıların sadece sizin tanımladığınız saatlerde girmesine izin verebilirsiniz.

 

WebKOBIS Ana Modülleri:

 • Ajanda Yönetimi
 • Kontak Yönetimi
 • Müşteri Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Sipariş Yönetimi
 • Teklif Yönetimi
 • Anlaşma Yönetimi
 • Rakip Firma Yönetimi
 • Potansiyel Satışlar Yönetimi
 • Ürün Yönetimi
 • Kalite Yönetimi 
 • Faliyet Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • SatınAlma Yönetimi
 • Potansiyel SatınAlmalar Yönetimi
 • İşEmri Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Harcama Yönetimi
 • Ödeme Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Araç Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Döküman Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Bilgi Bankası Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Durum Tablosu Yönetimi

 

Eklentiler ve Entegrasyonlar:

 

WebKOBIS Ek Modülleri:

 • İleri Üretim Planlama ve Yönetimi (WKB-UP)
 • Ürün Tasarım ve Numune Yönetimi (WKB-UT)
 • Ürün Döküm ve Numune Yönetimi (WKB-UD)
 • İş Planlama ve Proje Yönetimi Sistemi (WKB-IP)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi  (WKB-IK)
 • İş Güvenliği Yönetimi  (WKB-IG)
 • İşletme Zekası Raporlama Sistemii (WKB-RP)
 • phpMyAdmin entegrasyonu 

 

WebKOBIS B2B Erişim Modüleri:

 • İmalat Takip Sistemi  (WKB-IT)
 • Müşteri/Bayi Erişim Portalı (WKB-MP)
 • Tedarikci Erişim Portalı (WKB-TP)
 • Cep/Mobil Erişim Portalı (WKB-CP)
 • Web Sitesi Entegrasyonu (WKB-WS)
 • AlışVeriş Sitesi Entegrasyonu (WKB-IM)

 

WebKOBIS Finansal Sistem Erişim Modüleri:

 • ETA:V8.SQL (WKB-FS/ETA)

 

 

 

 

Daha Fazla Detay 

WebKOBIS ERP3 tüm genel iş ve özellikle üretim süreçlerini içeren, küçükten en büyüğüne tüm şirketlere uygun  Bulut ERP hizmetidir.

 

WebKOBIS ERP3 SAAS LİSANSI

 • Standart WebKOBIS ERP3 ve sipariş edilmiş opsionel modüller
 • Düşük maliyetli SaaS lisansı ile size özel kurulum,
 • Günlük veri yedeklemesi,
 • İşletmeniz için size özel Proje Odaklı Uyarlama

 

WebKOBIS ERP3 GENEL ÖZELLİKLER

 • Windows-benzeri Rol-tabanlı kullanıcının yetkisine göre görüntülenen dinamik Menü
 • 525in üzerinde Liste Ekranında Hızlı Data Linki, Data Filitreleme ve  Detaylı Aramalar
 • Oldukça detaylı Veritabanı tabloları,
 • Kapsamlı 360 derece İş Mantığı,
 • Rol/Grup tabanlı Kullanıcı Erişim Yönetimi,
 • 400+ dinamik filitreleme destekli Analiz Grafikleri,
 • 100+ dinamik filitreleme destekli Raporlar,
 • 500+ dinamik filitreleme ve detaylı arama destekli Liste Ekranları,
 • Kullanıcı Tanımlı Durum Tabloları ve 50+ standart modül analiz Durum Tablosu,
 • 140+ kullanıcı tanımlı Bilgilendirme aracı,
 • Şifreli iletişim  
 • Entegre  Güvenlik Duvarı (Firewall) ile bağlantı Kullanıcı/IP ve tarih/saat kontrolü
 • Entegre GoogleMaps desteği
 • Entegre Google Graphs desteği
 • Entegre Gantt Grafiği Desteği
 • Dışa data aktarımı (.csv, .doc, .xls, .xml, .pdf) 
 • Daha etkin İş entegrasyonu için Add-On module desteği 
 • -İleri Üretim Takip Sistemi
 • -Müşteri B2B Sistemi
 • -Tedarikci B2B Sistemi
 • -Mobil Personel Erişim Sistemi

 

SATIŞ VE CRM

 • Satış Yönetimi süreçlerinin bütünü,
 • Çağrı Merkezi desteği
 • Pazarlama Desteği, 
 • Fırsat Yönetimi,
 • Satış Öncesi süreçleri,
 • Müşteri Geri Dönüşleri
 • Tek-dokunuşta süreç değişikliği (Bağlantı-Fırsat-Teklif-Faturalama-Ödeme-Teslimat)
 • Kur Yönetim mekanizması ile otomatik kur aktarımı,
 • Vergi Yönetim Modülü ile birden fazla vergi cinsi,
 • Çeşitli Ödeme çeşitleri
 • Uyarlanabilir Notlar
 • Rakip Firma Yönetimi,

 

SATINALMA VE TEDARIKÇİ YÖNETİMİ

 • Farklı süreçlerden gelen çeşitli satınalma emirlerinin derlenmesi,
 • İşletme yapısına göre Manuel veya Otomatik SatınAlma Yönetimi,
 • Çeşitli ödeme tipleri
 • Tedarikci Dönüşler Takibi
 • Mütabakat Yönetimi

 

ÜRÜN YÖNETİMİ VE ÜRETİM

 • Daha basit veya küçük ölçekli üretim yönetimi için Standart Üretim Yönetimi, 
 • Ürün Materyal Ağacı
 • İleri veya büyük ölçekli üretim yönetimi için İleri Üretim Yönetimi, 
 • BOM/Komponent tabanlı Üretim
 • Tekrarlı Üertim
 • Servis Takibi

 

İLERİ ÜRETİM

 • İşlet me ihtiyacına göre düzenlenen İleri Üretim ve Üretim Yönetimi modülü 
 • Çok-merkezli, çok-hatlı, sabit ve sanal üretim hatları,
 • Gantt Grafiği destekli Üretim Yönetimi,
 • Ürün Varyant Motoru,
 • Detaylı süreç tanımı destekli Aktivite tabanlı üretim,
 • BOM/Komponent tabanlı Üretim
 • Aktivite tabanlı üretim takibi
 • MRP Desteği
 • Üretim İhtiyaçları
 • Tekrarlı Üertim
 • Zaman-Odaklı Üretim
 • Ürün Tasarım Takibi,
 • Ürün Örnek Takibi,
 • Ürün Düküm Takibi

 

KALİTE GÜVENCE 

 • Kalite Güvence Dokümanları (Planlama, Formlar, Talimatlar)
 • Detaylı aktivite-tabanlı süreç tanımlama
 • Süreç-KG Tanımları linkleri
 • KG Test Plaları ve Testleri
 • KG Aktiviteleri Takibi

 

İŞ EMİRLERİ

 • Müşteri Hizmetleri
 • Üretim
 • Kalite Güvence Aktiviteleri
 • Bakım Hizmetleri
 • Lojistik
 • SatınAlma
 • İş Güvenliği
 • Entegre Maliyet Takibi

 

DOKÜMAN YÖNETİMİ

 • Çeşitli modül kayıtlarına entegre Doküman Yönetimi 
 • Databes içine Yükleme Opsiyonu
 • Arşiv Yönetimi

 

AMBAR VE STOK KONTROLÜ

 • Gerçek-zamanlı stok
 • Kolay Düşük Stoklu Ürün takibi ve Minimum Stok Ayarları
 • Doküman İlişkilendirme
 • Detaylı Ürün Tanımlamaları (Resim, SKU, barkod, manuel ilişkilendirme, kategoriler, trademarks)
 • İç Teslimatlar
 • Çoklu-Ambar, Çoklu-StokAlanı, Çoklu Raf...

 

FİNANS VE MUHASEBE

 • Ödemeler ve Alacaklar takibi
 • Fatura Desteği,
 • Sabit Varlık Yönetimi
 • Finansal Durum Tabloları, Raporlar ve Analizler
 • 100den fazla standart rapor
 • Ödeme Yönetimi
 • Harcama Yönetimi

 

İŞ PLANLARI VE PROJE PLANLAMA

 • Üst seviye ve proje bazlı süreçleri planlamak ve izlemek için entere İş Planları ve Detayları Yönetimi,
 • Tüm genel iş süreçlerini planlamak ve izlemek için entegre Proje Planları ve Detayları,
 • Kolay Proje bazlı maliyet takibi  (satış, satınalma , üretim ve İşemri)

 

İŞLETME ZEKASI

 • Rapor Yönetmi Modülü ile Dinamic Raporlama ve Analizler 
 • 400+ dinamik filitreleme destekli Analiz Grafiği 
 • 100+ dinamik filitreleme destekli Rapor
 • 525in üzerinde Liste Ekranında Hızlı Data Linki, Data Filitreleme ve  Detaylı Aramalar
 • Kullanıcı Tanımlı Durum Tabloları ve 50+ standart modül analiz Durum Tablosu,
 • 140+ kullanıcı tanımlı Bilgilendirme aracı
 • Dışa Aktarma (.csv, .doc, .xls, .xml, .pdf)  
 • Hızlı Data Linkleri
 • Mail Gönderme
 • Modüle Durum Tablosu
 • Rol Tabanlı raporlama

 

İNSAN KAYNAKLARI 

 • Detaylı Personel kayıtları
 • Personel İzinleri Raporları
 • Detaylı Rol Tanımları, İş Atamaları ve Performans takibi,
 • Personel Değerlendirmeleri
 • Açık Roller & Başvurular Yönetimi
 • Time sheet takibi

 

İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

 • İleri Entegre İşyeri Güvenlüi ve Sağlığı modülleri
 • Entegre Çalışan Sağlığı Modülü,
 • Risk Takibi

 

Pratik bir Yönetim Sistemi Olan WebKOBİS'in Farkı..

WebKOBIS genel olarak KOBI'ler için pratik bir günlük operasyon Yönetim ve Takip sistemi olarak geliştirilmiştir. Özellikle eğitim gerektirmeden günlük kayıtların hızla kaydına ve takibine imkan veren WebKOBIS, KOBInizin düzenli bir altyapıya geçebilmesi için gerekli bilgi takibini hızlandırır.

WebKOBIS ERP altyapısıyla Satın Alma/Üretim/Kalite/Satış/Destek süreçlerini yönetmenize destek olurken CRM altyapısıyla ilgili süreçle yoğunlaşarak Satış/Müşteri Desteği Satın Alma/Tedarikçi süreçlerini kolayca takip edebilmenizi sağlar.

 

 

       

Yöneticiler İçin Avantajları...

İşletmeniz için 360 derece kontrol:

 • Düşük maliyetli Low Cost Integrated Business Intelligence System
 • Entegre İş Planlaması,
 • Entegre Proje Yönetimi,
 • Satış Performans Takibi,
 • Fırsat Yönetimi,
 • Entegre Toplam Kalite Yönetimi,
 • Kapsamlı İşletme Bilgi Bankası,
 • Genel Süreç Takibi,
 • Opsiyonel entegre Intranet, Extranet, B2B ve B2C Uygulamaları.

 

Satış İçin Avantajları...

Bütünüyle Entegre Satış Destek uygulamaları:

 • Entegre CRM Sistemi,
 • Teklif Takibi,
 • Potansiyel Satış Takibi,
 • Sipariş Takibi,
 • Contact Calls History Tracking...
 • Competitor Tracking...
 • Knowledge Base...
 • Integrated ISO-10002 Customer Relations Management standard
 • WebKOBIS-CP, additional access portal for mobiles and notepads Sales Personnel.

 

Destek İçin Avantajları...

 • Destek ekibi için tamamiyle entegre Bilgi Bankası,
 • Integrated Customer Calls History Tracking,
 • Detailed Work Order Tracking,
 • Potential Sales Tracking,
 • Repair Management,
 • Document Management,
 • WebKOBIS-CP, additional access portal for mobiles and notepads Field Personnel.
 

Üretim İçin Avantajları...

 • Tamamiyle Entegre CRM, MRPII, ERP ortamı,
 • Entegre Detaylı Üretim Yönetimi,
 • ISO 9001:2008 Standardı destekli Üretim Tasarım Yönetimi, 
 • Üretim Örnek Yönetimi,
 • Detaylı Üretim Sipariş İzleme...
 • Toplam Kalite Yönetimi...
 • WebKOBIS-ITS ile üretim sahasından online bilgi toplama ve takip
 

Mevcut ve Özel Raporlar...

WebKOBIS çok zengin bir İşletme Zekası Ortamı sağlar:

 • 40ın üzerinde  dinamik analizler ve raporlar..
 • 400ün üzerinde dinamik liste ekranı filitreleme raporları..
 • WebKOBIS-RM, özel raporlama sistemi ile dinamik analizler ve raportlar....

 

İleri Güvenlik Altyapısı...

WebKOBIS bulut ortamındaki yatırımınız korumak için ileri güvenlik altyapısı içerir: 

 • Ayrı sistam kurulu, Ortak kullan yazılım kodu ve veritabanı yok...
 • Sınırsız Kullanıcı/Rol Grupları ile Kullanıcı Yetkilendirmesi Yönetimi...
 • Kuvvetli  Kullaanıcı/Şifre Kontrolü...
 • Sistem içinde mevcut Güvenlik Duvarı ile (Firewall) ile Kullanıcı IP Izleme ve Kullanıcı bağlantı takvimi
 • Alan seviyesinde  Kullanıcı Erişim Takibi 

 

Teknoloji ve Veritabanı...

Gerliştirme ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi amacıyla WebKOBIS AçıkKaynak (Opensource) yazılım geliştirme teknolojileri kullanılarak; PHP geliştirme dili ve MySQL veritabanı ile geliştirildi.

En yaygın kullanılan internet teknolojilerinden olan PHP ve MySQL  ikilisi operasyonel maliyeti düşürerek İşletmenin kendine özgü uyarlamalarını yapmalarını kolaylaştırır.

WebKOBIS veritabanı diğer yaygın veritabanı teknolojilerine kolaylıkla taşınabilir; ihtiyaca göre ölçeklendirilebilir.

WebKOBIS  LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apache, MySQL ve PHP) platformarı üzerinde, pahalı "sanal makine" ortamlarına ihtiyaç duymadan kolaylıkla çalışır