Özel İhtiyaçlar Herşey Olabilir

Her işletme bir diğerinden farklıdır ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni sistem veya yapılanmalara ihtiyaç duyabilir.  Bu noktada ihtiyacı karşılayacak sistemin yapılması için gerekli maliyetin düşürmek önemli bir rol 

 

İş Süreçleri Danışmanlığı

WebKOBIS, e-Yapılanma projelerinde öncelikle Sizin şu aşamada  e-Yapılanma projesine verdiğiniz kararlar sonucundaki beklentilerinizi belirler. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda operasyonunuzun tam bir resmi çıkartılarak çalışma mevcut yapınız tanımlanır.

İş Sürecleri Danışmanlığı  evresinde   WebKOBIS olarak kısaca  

  • özel ihtiyaçların tanımlanması (hedef ve beklentiler, iş süreçleri, pozisyonlar ve roller),
  • ihtiyaç analizlerini oluşturur (eksikler, yeni ihtiyaçlar ve fonksiyonlar, acil ve uzun vadeli ihtiyaçlar),
  • sistem entegrasyon noktalarını belirler ve (mevcut WebKOBIS modülleri ve uyarlama ihtiyaçları)
  • yeni geliştirlecek sistem veya oluşturulacak altyapıların belirlenmesi, 
  • yapılacak çaışmaları detaylı bir şekilde tanımlayarak optimum maliyet ve hedefi gözeten Proje Planını oluştururuz.

  

WebKOBIS ERP'yi 20yılı aşan geçmişindeki tecrübeleri doğrultusunda geliştirmiş OCCONS I.T. Danışmanlık  Hizmetleri olarak ihtiyacınız olan tüm gerekli çalışmaları en uygun şekilde yapar.Kurumsal Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi,  Kurumsal Eğitimler, Bilgi İşlem Sistemleri Danışmanlıkları ve Operasyon Destek Hizmetleri Sunumu; Bilgi işlem Destekli Entegre Yönetim Sistemleri  Geliştirilmesi veUyarlanması  alanlarında faaliyet gösteren OCCONS Danışmanlık olarak firmanızın gerek Yönetim yapınızın gerekse ERP Sistem altayapısının geliştirilmesi için iftiyaç duyduğunuz çalışmaları entegre bir yapıda sunabilmekteyiz.

Bu çerçevede  OCCONS Danışmanlık ihtiyaçlarınıza göre Proje Paketi oluşturup size sunmaktadır. Ek bilgi için lütfen bizi arayınız.